Szkolenie

Szkolenie

1. Kursy Pierwszej Pomocy
 
a) Kurs Podstawowy
1.Łańcuch przeżycia
2.Ocena i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
3.Ocena świadomości
4.Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie czynności życiowych
5.Uciski klatki piersiowej
6.Wentylacja
7.Różnica między RKO dorosłego i dziecka

8.Pozycja boczna ustalona
9.Zadławienie:dorosły, dziecko

Czas kursu: 6 godz.(4 godz. Zajęcia praktyczne)


b) Kurs Podstawowy + AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny)
1.Łańcuch przeżycia
2.Ocena i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
3.Ocena świadomości
4.Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie czynności życiowych
5.Uciski klatki piersiowej
6.Wentylacja
7.Różnica między RKO dorosłego i dziecka
8.Pozycja boczna ustalona
9.Zadławienie:dorosły, dziecko
10.Omówienie funkcji i roli defibrylatora
11.Obsługa defibrylatora

Czas kursu: 7 godz. (4 godz. 45 min Zajęcia praktyczne )

 
c) Kurs Ratownik Drogowy
1.Łańcuch przeżycia
2.Ocena i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
3.Ocena świadomości
4.Udrożnienie dróg oddechowych i sprawdzenie czynności życiowych
5.Uciski klatki piersiowej
6.Wentylacja
7.Różnica między RKO dorosłego i dziecka
8.Pozycja boczna ustalona
9.Zadławienie:dorosły, dziecko
10.Zabezpieczenie miejsca wypadku
11.Prawidłowe wezwanie pomocy
12.Użycie kołnierza ortopedycznego
13.Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu
14.Stabilizacja chorego na miejscu zdarzenia
(zabezpieczanie ewentualnych złamań i krwawień)
 
Czas kursu: 8 godz. (5 godz. 30 min Zajęcia praktyczne)
 
Program szkolenia oparty o wytyczne
Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji 2005

Kliknij i pobierz powyższą ofertę w pliku .DOC

 

2. Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej  pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.).

 Adresaci:
Kurs z zakresu pierwszej pomocy kwalifikowanej adresowany jest do jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego: STRAŻ POŻARNA, STRAŻ GRANICZNA, POLICJA, WOJSKO, WOPR, PCK, GOPR, itp.

Czas trwania kursu:
Kurs twa 66 godzin w tym 41 godzin praktyki i 25 godzin teorii; Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu „RATOWNIKA”.

Ramowy program kursu:
1. organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
2. bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
3. zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
4. elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe
5. poszkodowany nieprzytomny
6. resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szcszególne)
7. defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
8. wstrząs
9. inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
10. urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn
11. urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
12. taktyka działań ratowniczych - zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstęna, karta udzielonej pomocy, logistyka
13. ewakuacja ze strefy zagrożenia
14. udzielanie kwalifokowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
15. psychiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
16. zajęcia do dyspozycji prowadzących

 

Cena kursu 720zł/os dla gupy 12-sto osobowej

Termin i miejsce trwania kursu do indywidualnego ustalenia z zainteresowanymi - Kontakt

Zdjęcie Losowe

Partnerzy